• banner - 03

Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Hạn nộp Mức lương Chi tiết
Kỹ thuật viên sơn ô tô
31/03/2018
thỏa thuận
Chi tiết
Thư ký Tổng Giám Đốc
31/03/2018
Thỏa thuận
Chi tiết
Nhân viên rửa xe ô tô
31/03/2018
Thỏa thuận
Chi tiết
Kỹ thuật viên đồng ô tô
31/03/2018
Thỏa thuận
Chi tiết