• banner - 03

Quy trình liện hệ khách hàng

Các yêu cầu

- Có chính sách/quy định cho hoạt động liên hệ sau sửa chữa

- KH phải được liên hệ trong vòng 72 giờ áp dụng hình thức liên hệ thích hợp với KH (gọi điện, gửi thư, email)

- Ghi chép lại những phản hồi của KH

- Có cách thức xử lý và theo dõi những KH không hài lòng.

quytrinhlienhekhachhang